Overzicht van de kennis

Kennis delen over de voordelen van een aanraking

Onze overtuiging: Wij geloven dat als mensen meer zouden weten over de voordelen van aanraking, zij vaker naar elkaar zullen uitreiken en in contact zullen blijven. Daarom delen we onze studies, de kennis van experts en inzichten.

Ken de voordelen en barrières van een menselijke aanraking

NIVEA werkt al maanden samen met wetenschappers en onderzoeksinstituten. it om enerzijds de voordelen van aanraking voor de gezondheid en het welzijn goed te begrijpen en anderzijds om te onderzoeken hoe het nu gesteld is met menselijke aanraking. Wij zijn ervan overtuigd dat hoe meer de mensen weten over de voordelen en barrières van een menselijke aanraking, hoe meer dit deel gaat uitmaken van hun dagelijks leven. de wereldwijde stand van zaken vóór en tijdens de COVID-19-epidemie en eenzaamheid zijn de onderwerpen van de huidige studies.

Leer van experts

Virtueel autisme, het belang van (educatie over) empathie, de wetenschap achter een aanraking, geschiedenis of succesvolle jeugdontwikkeling - de onderwerpen op het gebied van menselijke aanraking zijn even divers en fascinerend als de experts die er onderzoek naar doen. NIVEA interviewde de belangrijkste deskundigen en biedt unieke inzichten in de aard en het nut van menselijke aanraking.