Het verhaal van Christopher & Laura

Een plek creëren waar iedereen zich gewaardeerd voelt

Christopher, een 25-jarige softwareontwikkelaar, en zijn vriendin Laura wonen in Slagelse (Denemarken). Christopher werkt als gemeenteraadslid en is voorzitter van het Deense Rode Kruis. Daarnaast steunt het koppel een centrum dat eenzame en geïsoleerde jongeren helpt. "Sommige jongeren hebben al meer dan een jaar geen menselijke aanraking meer gevoeld. Een knuffel betekent ontzettend veel voor hen," aldus Christopher.

1

Het belang van de fysieke aanraking

Hoe belangrijk is fysiek contact met anderen voor jou? Een knuffel, een kus, een schouderklopje, een handdruk?

C: Dat is superbelangrijk. Laura en ik knuffelen en kussen heel wat af en we houden elkaars hand ook vaak vast. Voor mij is een fysieke aanraking een motie van vertrouwen. En ik woel ook door Laura's haar.
L: Haha, ja, daar moet je beter in worden! Je legt vooral je handpalm op mijn hoofd.

Je werkt al jaren in het jeugdcentrum Plexus. Welke rol speelt nabijheid voor de jongeren?

C: Sommige van onze gasten vertelden mij dat ze al meer dan een jaar geen knuffel meer hebben gehad of intimiteit hebben gevoeld. De enige fysieke aanraking die ze ervaren is wanneer ze iemand die ze net hebben ontmoet de hand schudden. Als wij ze knuffelen, ook al is het maar heel kort, en zelfs wanneer sommigen zich er een beetje voor schamen - dan betekent dat eigenlijk ontzettend veel voor hen. Over fysieke aanrakingen in het algemeen gesproken: Als ik een vriend een schouderklopje geef bij wijze erkenning van zijn werk, dan zie ik heel duidelijk hoe dat zijn zelfvertrouwen versterkt.

"Als ik lange tijd geen menselijke aanraking ervaar, keer ik me automatisch meer in mezelf."

Christopher

2

Menselijke aanraking in de samenleving

Welke rol speelt menselijke aanraking in de Deense samenleving? Denk je dat dit in de loop der jaren is veranderd?

C: Tegenwoordig is het een groot probleem dat veel jonge mensen geen menselijke aanraking meer ervaren. Dit is cruciaal voor je gevoel van eigenwaarde. Als ik lange tijd geen menselijke aanraking ervaar, keer ik me automatisch meer in mezelf.

Waarom denk je dat menselijke aanraking zo belangrijk is?

L: In zekere zin is het een bevestiging dat je 'goed genoeg' bent om geknuffeld te worden.
C: Het maakt je ook gewoon gelukkig. Genegenheid tonen is een andere manier van met elkaar omgaan, dan bijvoorbeeld gewoon praten.

"Fysieke aanrakingen kunnen snel verkeerd geïnterpreteerd worden. Je kent de grenzen van de ander niet."

Christopher

3

Menselijke aanraking voor mannen en vrouwen

Hebben mannen en vrouwen volgens jou een andere kijk op aanrakingen en op fysieke afstand?

C: Voor mij is toestemming de sleutel tot aanraken. Ik ken de grenzen van een ander niet. Daarom verontschuldig ik me altijd als ik in het voorbijgaan per ongeluk iemand aanraak, al is het maar lichtjes. In Plexus zijn er veel transgenders en een fysieke aanraking wordt al snel verkeerd geïnterpreteerd. Sommige mensen zijn niet gewend aan fysieke aanrakingen. In hun interpretatie betekent een knuffel meer dan dat eigenlijk het geval is. Als je echter niet gewend bent om geknuffeld te worden door iemand van het andere geslacht, hoe kun je dan weten hoe je moet reageren?
L: Als vrouw zou ik zeggen dat mannen soms andere bedoelingen hebben met fysieke aanraking. Doet hij dit alleen omdat hij me in bed wil krijgen of probeert hij oprecht alleen maar vriendelijk te zijn? Het kan moeilijk zijn om een fysieke aanraking correct te interpreteren.

"Als ieder van ons het bestaan van andere mensen beter zou erkennen, dan zou de wereld een betere plek zijn."

Christopher

4

Eenzame mensen helpen

Wat kunnen we doen om te zorgen dat jongeren zich minder eenzaam voelen?

C: Ik ben autist. Als tiener had ik moeite om de impliciete regels van de communicatie te begrijpen. In Denemarken zijn er geen etiquette of protocollen over hoe je je moet gedragen in het bijzijn van andere mensen. Misschien zou het helpen als we jonge mensen zouden aanleren en trainen hoe zij zich fysiek gezien moeten gedragen in het bijzijn van anderen. Ook is het zo dat we als samenleving niet altijd het ergste van elkaar moeten verwachten. Soms als ik 'Hallo' zeg tegen een vreemde in de bus, dan reageert die persoon niet en doet hij alsof ik een of andere mafkees ben. Maar een paar afkeurende blikken zullen mij er niet van weerhouden. Wat als ik de enige ben die die dag met die persoon praat? Voor sommigen kan zelfs een eenvoudig 'Hallo' veel betekenen!
Via een andere organisatie, werk ik met daklozen die wat extra geld verdienen met de verkoop van tijdschriften op straat. Sommigen vertelden me dat ze door veel voorbijgangers gewoon volledig genegeerd worden. Een simpel 'Hallo' zou de verkopers al het gevoel geven dat ze gezien worden. Als ieder van ons het bestaan van andere mensen beter zou erkennen, dan zou de wereld een betere plek zijn.

Jong en eenzaam?

Ons wereldwijde onderzoek toonde aan dat eenzaamheid ook een groot probleem is voor jonge mensen onder de 35 jaar.
6 van de 10 mensen

zegt dat fysieke aanraking niet dagelijks plaatsvindt in hun leven

8 van de 10 mensen

besefte tijdens het isolement hoe belangrijk fysieke aanraking is voor hun gezondheid

9 VAN DE 10 MENSEN

voelt zich eenzaam wanneer hij of zij geen menselijke aanraking ervaren

ELKE TWEEDE PERSOON

zegt dat het isolement ervoor heeft gezorgd dat ze zich eenzamer voelen dan ooit

6 VAN DE 10 MENSEN

mist aanrakingen heel erg en wil dit inhalen na de crisis

9 VAN DE 10 MENSEN

zegt dat het gebrek aan menselijk contact hen eenzaam maakt, zelfs als zij veel contacten hebben op sociale netwerken