Handen raken elkaar in weiden

DUURZAME INITIATIEVEN

Geven om onze huid betekent geven om de wereld om ons heen. Alles wat gevolgen heeft voor onze planeet heeft ook gevolgen voor ons, onze gezondheid en onze huid. Zoals NIVEA het natuurlijke evenwicht van de menselijke huid respecteert, zo respecteren wij de natuur zelf. Daarom zetten we ons in voor duurzaamheid bij elke stap. De veiligste, meest actieve en duurzame huidverzorging creëren is een reis. Wij geloven in voortdurende verbetering. Daarom zetten we stappen richting een echt duurzame huidinnovatie in alles wat we doen – van onze formules tot de manier waarop we onze huidverzorgingsproducten produceren en verpakken en ook daarbuiten.

We streven ernaar ingrediënten te gebruiken van bronnen die teruggroeien of die op een andere manier zelfregenererend zijn. We staan open voor de meest duurzame oplossing, wat ook het gebruik van een synthetisch ingrediënt in plaats van de natuurlijke bron kan omvatten.

We werken met leveranciers die zich even verantwoordelijk voelen voor onze planeet als wij en die over de certificaten beschikken om dit te bewijzen.

Onze verpakkingsfilosofie is "verminderen, hergebruiken, recycleren". We blijven onze productiemethoden en verpakkingen ontwikkelen om energie en grondstoffen te besparen en uitstoot te verminderen.

En we zorgen ervoor dat iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van onze NIVEA-huidverzorgingsproducten behandeld wordt zoals we zelf behandeld willen worden: met respect en zorg.

Volg ons op onze reis en ontdek hoe wij bij NIVEA voortdurend proberen zo zorgvuldig mogelijk met onze wereld om te gaan voor de creatie van een huidverzorging die onze huid en de natuur beschermt.

INKOOP

Duurzaam van bij het begin

Goede dingen zijn afkomstig van de best mogelijke bronnen. Daarom zorgen we ervoor dat alles wat we in onze NIVEA-producten stoppen veilig en gezond is om te gebruiken – en daarom streven we er ook naar om zoveel mogelijk duurzame grondstoffen te gebruiken. Onze onderzoeksteams blijven zoeken naar nieuwe, nog betere ingrediënten en alternatieve bronnen om onze impact op het milieu zo veel mogelijk te beperken.

Verantwoorde inkoop

Het overgrote deel van de NIVEA-leveranciers voldoet aan de sociale en milieu-eisen van onze gedragscode voor leveranciers – en we helpen hen actief om aan onze hoge normen te voldoen.

We dragen bij aan de strijd tegen ontbossing om de biodiversiteit van onze planeet en het klimaat te beschermen. Ontbossing is één van de grootste drijfveren achter klimaatverandering. Zonder bossen verliezen veel diersoorten hun habitat en verliest de aarde haar "groene longen". In het kader van onze strijd tegen ontbossing gebruiken we papier dat gecertificeerd is door de Forest Stewardship Council (FSC) en zijn we van plan om tegen 2020 uitsluitend FSC-gecertificeerd of gerecycleerd papier in te kopen.

We promoten dit alles actief om ervoor te zorgen dat onze huidverzorging net zo vriendelijk is voor onze planeet als voor onze huid.

Duurzame palmolievoorziening

Sommige van onze ingrediënten in NIVEA-producten zijn afgeleid van palmpitolie – palmoliederivaten zijn in feite in 70% van alle cosmeticaproducten verwerkt. Het probleem met palmolie is dat grote delen van het regenwoud vaak vernietigd worden om plaats te maken voor palmolieplantages. Wij geloven dat palmolie uit duurzame bronnen gewonnen moet worden zonder bij te dragen aan ontbossing. Maar palmolie door een andere plantaardige olie vervangen is niet de beste optie omdat palmolie een zeer hoge opbrengst heeft. Een alternatieve, minder rendabele optie voor plantaardige olie zou minder duurzaam zijn omdat er meer land nodig is om de gewassen te verbouwen.

In plaats daarvan stimuleren we de verschuiving naar duurzaam geproduceerde palmolie met onze partners in de hele keten. Beiersdorf sloot zich aan bij de Ronde tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO) en het Forum voor Duurzame Palmolie (FONAP).

Met onze 'Palm Sustainability Roadmap' als leidraad zijn we op weg om wereldwijd alleen gecertificeerde duurzame palmpitoliederivaten in te kopen. Dit omvat ook onze steun voor de uitgebreide certificeringscriteria van het FONAP voor duurzamere palmpitolie, zoals reductiedoelstellingen voor broeikasgassen en een verbod op palmplantages op veengronden en andere koolstofrijke gronden.

Ons doel voor 2020 is om alle Beiersdorf-grondstoffen op basis van palm(pit)olie uit duurzame bronnen te betrekken. Tegen 2018 hadden we al 63% van onze grondstoffenvolumes op basis van palmolie gedekt met duurzaam gecertificeerde grondstoffen (RSPO 'Mass Balance'-norm). Totdat we onze doelstelling van volledige overstap in 2020 hebben bereikt, blijven we het resterende deel van onze opname compenseren met duurzaamheidscertificaten (RSPO 'Book and Claim').

In 2018 namen we voor het eerst deel aan het Carbon Disclosure Project (CDP) Forest Program en kregen we een 'Score A' voor onze inspanningen om ontbossing in onze palmolieketen tegen te gaan.

De meest duurzame bronnen kiezen

Of ze nu hernieuwbaar en natuurlijk of synthetisch zijn, voor NIVEA zijn veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid topcriteria bij de inkoop van onze ingrediënten.

NIVEA kiest vaak voor natuurlijke en natuurlijk verkregen ingrediënten die de natuurlijke functies van onze huid ondersteunen. Wat ook geweldig is aan natuurlijke ingrediënten en ingrediënten van natuurlijke oorsprong: ze zijn hernieuwbaar. Veel van de grondstoffen die we voor NIVEA gebruiken zijn in overvloed aanwezig en zelfregenererend – zoals de koolzaadolie of zonnebloemwas in onze lippenbalsem, afkomstig van velden die elk jaar bloeien. Wij streven ernaar dat onze natuurlijke en natuurlijk verkregen ingrediënten op een duurzame manier ingekocht worden om grondstoffen te besparen.

Vanuit een holistische visie kan het gebruik van synthetische ingrediënten een duidelijke win-win situatie zijn voor onze planeet én onze huid: in veel gevallen zijn de synthetisch geproduceerde ingrediënten zuiverder en van een constantere kwaliteit. Bovendien, wanneer een ingrediënt in het labo gemaakt wordt, heb je geen velden nodig om planten en watergewassen te telen. In plaats daarvan kunnen die velden en dat water gebruikt worden om voedsel te verbouwen. In sommige gevallen worden de synthetisch geproduceerde ingrediënten de meer grondstofvriendelijke keuze.

Je ziet het: bij NIVEA verbreden we onze blik bij de zorgvuldige keuze van onze ingrediënten – terwijl de gezondheid en veiligheid van jouw huid altijd onze prioriteit is.

Wat is het verschil tussen “natuurlijk” en “natuurlijk verkregen”?

Natural products like essential oils are made directly from natural raw materials. They are obtained from these materials by physical processes (e.g. distillation) or other procedures of preparation including traditional ones (e.g. extraction using solvents) without intentional chemical modification. 

For naturally derived ingredients, the raw materials – e.g. coconut oil – are further processed before making their way to our formulas - e.g. fatty alcohol. They are obtained through defined chemical and/or biological processes.


Een manier om goede dingen te maken

Wij investeren veel energie in de ontwikkeling van de best mogelijke formules voor jouw huid. Wij kopen ingrediënten in die veilig zijn, die de natuurlijke functies van onze huid ondersteunen en steeds vaker milieuvriendelijk zijn.

Onze inzet om onze planeet en onze gemeenschappen te beschermen strekt zich natuurlijk ook uit tot de manier waarop we NIVEA-huidverzorging produceren. We streven ernaar om onze CO2-voetafdruk te verkleinen, energie te besparen en goede werkomstandigheden voor iedereen die betrokken is bij het maken van NIVEA-producten te garanderen.

NIVEA-producten creëren is een gezamenlijke inspanning en we voelen ons verantwoordelijk voor alle betrokken personen. Onze gedragscode voor leveranciers stelt hoge eisen aan onze leveranciers en onderaannemers – dezelfde hoge eisen die wij naleven. Wij zetten ons in voor de bescherming van de mensenrechten en tolereren geen dwang- of kinderarbeid, corruptie of discriminatie in onze activiteiten en toeleveringsketen. Wij stellen evenwel niet alleen eisen, maar helpen ook onze leveranciers bij het opzetten van duurzame toeleveringsketens. Anderen helpen om onze planeet te beschermen is voor NIVEA een uitstekende gelegenheid om een positief, collectief verschil te maken.

Onze betrokkenheid bij energieverbruik

Wij zetten ons in om onze CO2-voetafdruk te verkleinen – en onze energiedoelstellingen zijn ambitieus. Tegen 2025 willen we onze energiegerelateerde CO2-uitstoot met 70% verminderen ten opzichte van 2014. Voor elk NIVEA-product dat wij produceren! We zijn begonnen met een herziening van de energie-infrastructuur voor al onze productiefaciliteiten die nog steeds energie uit conventionele bronnen gebruiken. Eind 2018 hadden we al een reductie van 59% bereikt. We schakelden alle faciliteiten over op duurzame energie, inclusief onze grote productiecentra in Duitsland en Spanje, met uitzondering van onze fabrieken in Mexico en Nigeria. In 2020 willen we overal waar we NIVEA-producten maken alleen nog maar hernieuwbare energie gebruiken, wat onze uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk zal verminderen.

Afvalreductie

Afval is een grondstof!

NIVEA ging al vroeg de verbintenis "geen afval op vuilstortplaatsen" aan – en we zijn deze al nagekomen! Geen van onze gevestigde productiecentra sturen afval naar stortplaatsen. In plaats daarvan wordt al het afval gerecycled of verbrand om warmte en elektriciteit te produceren. Dit betekent dat ons productieafval niet in het milieu terechtkomt. Afval transformeert van iets om weg te gooien in nieuw materiaal of een bron van energie.

Afval reduceren is grondstoffen besparen

Afval weghouden van stortplaatsen is slechts één kant van het verhaal. Minder afval betekent minder vervuiling en minder verbruik van waardevolle grondstoffen. Daarom blijven we onze plannings- en productieprocessen verbeteren om afval zoveel mogelijk te voorkomen. Een goed voorbeeld: ons geliefde NIVEA-blikje. Vroeger kochten we grote, rechthoekige aluminium platen waaruit we de tinnen zij-, boven- en onderkant sneden. Eind 2017 wijzigden we ons proces en stapten we over op voorgesneden aluminium onderdelen. Dit bespaart 54 g aluminiumschroot per plaat, een totaal van 14 ton aluminium per jaar. Minder materiaal om te verschepen en minder afval om te recyclen betekent ook minder brandstof voor transport en minder CO2-uitstoot.

VERPAKKING

Duurzame verpakkingsfilosofie

Wij willen er zeker van zijn dat alles aan onze producten duurzaam is – inclusief het eerste wat je van elk NIVEA-product ziet: de verpakking. Al in 2009 zetten we milieuvriendelijke verpakkingen op onze agenda. Volgens het principe "vermijden, verminderen, hergebruiken en recyclen" gebruiken we verpakkingen die jouw NIVEA-producten veilig vers houden terwijl onze impact op het milieu geleidelijk aan kleiner wordt.

Less is more

Door minder materiaal te gebruiken voor onze verpakkingen besparen we waardevolle grondstoffen en helpen we afval te vermijden. Een mooi voorbeeld: onze handcrèmes. Toen we in 2016 overstapten op lichtgewicht tubedoppen, bespaarden we alleen al in het eerste jaar ongeveer 50 ton polypropyleen. Al in 2013 introduceerden we navulverpakkingen zoals die voor NIVEA Creme Soft douchecrème of vloeibare zeep. Door jouw NIVEA Creme Soft douchefles te hervullen met deze navulverpakking in plaats van een nieuwe fles te kopen, kan je 75% afval besparen!

Recycling: opnieuw en weer opnieuw

We werken aan een circulaire economie door steeds meer gerecycled materiaal te gebruiken in onze verpakkingen. Op die manier draagt NIVEA bij aan de doelstelling van Beiersdorf om tegen 2025 in Europa 25% gerecycled materiaal in plastic verpakkingen te gebruiken. Een aanzienlijk deel van de NIVEA-verpakkingen kan nu al gerecycled worden. En als onderdeel van de doelstelling van Beiersdorf voor 2025 streven we naar 100% recyclebare, composteerbare of herbruikbare verpakkingen tegen die datum.

NA GEBRUIK

AFTER USING

Respect voor de oceanen

Om ervoor te zorgen dat onze producten zo min mogelijk impact hebben op het milieu, doen we er alles aan om mogelijke problemen direct en doeltreffend aan te pakken. Neem nu bijvoorbeeld microplastics: al in 2013 besloten we om de plastic peelingdeeltjes gemaakt van polyethyleen, geleidelijk te verbannen uit onze producten. Twee jaar later waren al onze formules vrij van microbeads. Maar we hebben het daar niet bij gelaten:

 

In 2019 hebben we nog een belangrijke mijlpaal bereikt: sinds dan zijn al onze afspoelproducten, zoals shampoos en douchegels, vrij van microplastics volgens het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP). De getroffen bestaande formules zijn overgeschakeld op biologisch afbreekbare opacifieermiddelen.

Microplastics

De publieke discussie rond het thema microplastics is zeer controversieel en vaak ook complex, omdat er tot op de dag van vandaag nog geen internationaal bindende definitie bestaat van het begrip 'microplastics'. Onder microplastics verstaan wij vaste, in water onoplosbare kunststofdeeltjes die 5 millimeter of kleiner zijn en niet biologisch afbreekbaar zijn. Hiervoor vertrouwen we op de onderbouwde definitie van het UNEP, het Milieuprogramma van de Verenigde Naties, en houden we ons dus aan de algemeen gedeelde wetenschappelijke mening.

Wist je dat synthetisch textiel een van de belangrijkste bronnen van microplastics in onze oceanen is? Persoonlijke verzorgingsproducten daarentegen zijn slechts goed voor 2 procent. Toch hebben NIVEA en Beiersdorf de noodzaak van onmiddellijke actie reeds in een vroeg stadium ingezien. Daarom hebben we microbeads uitgefaseerd van al onze formules en blijven we zoeken naar nieuwe, milieuvriendelijke alternatieven.

Vroeger gebruikten we kleine vaste plasticdeeltjes gemaakt van polyethyleen, zogenaamde microbeads of microkorrels, in reinigende lichaamsverzorgingsproducten met naspoeling (peelings, douchegels ...) voor een huidvriendelijk peelingeffect. In 2013 besloot NIVEA om polyethyleen peelingdeeltjes te vervangen door milieuvriendelijke alternatieven. Sinds 2015 bevatten onze producten geen microbeads meer. In plaats daarvan gebruikt NIVEA cellulose, siliciumdioxide en ricinuswas. Cellulose is een biologisch afbreekbaar, organisch materiaal, dat ook voorkomt in plantenvezels. Siliciumdioxide is qua chemische samenstelling vergelijkbaar met kwartszand, en ricinuswas is een natuurlijke, biologisch afbreekbare grondstof met een harde, wasachtige consistentie.

 

Microbeads elimineren was nog maar de eerste stap. In 2019 hebben we nog een belangrijke mijlpaal bereikt: sinds dan zijn al onze afspoelproducten, zoals shampoos en douchegels, vrij van microplastics. De getroffen bestaande formules zijn overgeschakeld op biologisch afbreekbare opacifieermiddelen, wat hen een karakteristieke kleur en uiterlijk geeft.

 

En we zullen het hier niet bij laten. Je kan er zeker van zijn dat het voor ons een hoge prioriteit is om microplastics wereldwijd te bannen uit alle NIVEA-producten, en we verwachten deze ambitieuze taak te voltooien uiterlijk tegen eind 2021.

Opgeloste en gelachtige synthetische polymeren

Cosmetische en persoonlijke verzorgingsproducten kunnen ook opgeloste en gel-achtige synthetische polymeren – ook wel 'vloeibare plastics' genoemd – bevatten. Deze synthetische polymeren zijn in sommige landen in het microplasticsdebat opgenomen. Deze stoffen verschillen echter aanzienlijk van microplastics volgens de breed gedeelde wetenschappelijke inzichten en definities door bijvoorbeeld onafhankelijke organisaties zoals het VN-Milieuprogramma . Volgens de huidige stand van het onderzoek maken opgeloste en gel-achtige polymeren geen deel uit van het wereldwijde watervervuilingsprobleem met plastics. Echter, omdat we onze formules steeds verder willen verbeteren en een voorloper willen zijn van duurzame innovatie, ondersteunen we verder onderzoek naar de milieu-impact van synthetische polymeren en zullen we steeds meer zogenaamde biopolymeren gebruiken. In feite is het onze ambitie om tegen 2025 alleen nog maar biologisch afbreekbare polymeren te gebruiken in onze Europese formules. Daarbij zorgen wij ervoor dat onze NIVEA-producten dezelfde huidvriendelijkheid en hoge kwaliteit bieden die jij gewend bent.