plants in the sun

ONZE VISIE: ONZE CO2-UITSTOOT VERLAGEN

ONE SKIN. ONE PLANET. ONE CARE.

ONZE VISIE: ONZE CO2-UITSTOOT VERLAGEN

De strijd tegen de klimaatverandering is voor ons bedrijf de grootste uitdaging op het gebied van het milieu. Daarom heeft NIVEA zich ambitieuze doelen gesteld voor het klimaat, waarbij rekening wordt gehouden met de nieuwste wetenschappelijke gegevens over het klimaat. Die doelstellingen zijn er voornamelijk op gericht om niet alleen de CO2-uitstoot in onze productiecentra en tijdens het transport te verlagen, maar ook de uitstoot die indirect te maken heeft met ingrediënten en verpakkingsmateriaal die we gebruiken voor onze NIVEA-producten.

HOE ONTWIKKELT NIVEA KLIMAATVRIENDELIJKERE HUIDVERZORGINGSPRODUCTEN?

De eerste stap bij het ontwikkelen van klimaatvriendelijkere huidverzorgingsproducten is het creëren van transparantie met betrekking tot de factoren die CO2-uitstoot veroorzaken. We meten de CO2-voetafdruk van onze NIVEA-producten door levenscyclusanalyses uit te voeren in samenwerking met externe experts en in overeenstemming met algemeen erkende wetenschappelijke normen. Deze analyses hebben betrekking op de volledige broeikasgasuitstoot in elke fase van de levenscyclus van het product.

Op basis van de resultaten van onze levenscyclusanalyses stellen we maatregelen vast om de CO2-voetafdruk van onze producten te verminderen. Voorbeelden zijn het gebruik van ingrediënten die als duurzaam zijn gecertificeerd, of de verwerking van gerecycleerd materiaal in onze verpakkingen.

climate friendly skin care

MEER WETEN OVER DE FASES VAN DE LEVENSCYCLUS VAN HET PRODUCT

PRODUCTIE VAN GRONDSTOFFEN
PRODUCTIE VAN GRONDSTOFFEN
De levenscyclus begint wanneer grondstoffen uit het milieu worden gehaald en vervolgens worden verwerkt. Deze fase eindigt wanneer productbestanddelen onze NIVEA-productiecentra binnenkomen.
PRODUCTIE
PRODUCTIE
De productiefase begint wanneer de productbestanddelen onze productiecentra binnenkomen en eindigt wanneer het eindproduct ons productiecentrum verlaat.
DISTRIBUTIE
DISTRIBUTIE
De producten worden aan de gebruikers geleverd en kunnen worden opgeslagen op verschillende punten van de toeleveringsketen. De distributiefase bestaat uit het transport vanaf de fabriekspoort naar magazijnen of naar winkels en het transport naar de consument thuis.
GEBRUIKSFASE
GEBRUIKSFASE
De gebruiksfase beschrijft hoe het product naar verwachting wordt gebruikt door de consument. Het aanbrengen van onze huidverzorgingsproducten veroorzaakt geen CO2-uitstoot, maar er is wel sprake van uitstoot bij het gebruik van onze producten, bijvoorbeeld energie die wordt gebruikt voor het verwarmen van water dat wordt gebruikt om de producten af te spoelen. We hebben geen controle over de uitstoot die wordt veroorzaakt tijdens de gebruiksfase en daarom kan er geen rekening worden gehouden met die uitstoot als we de uitstoot van onze producten neutraliseren.
EINDE VAN HET LEVEN
EINDE VAN HET LEVEN
De eindfase begint wanneer het product en de verpakking ervan worden weggegooid door de consument en eindigt wanneer het product terugkomt in het milieu als afval of als het in de levenscyclus van een ander product terechtkomt (d.w.z. als gerecycleerd productiemiddel).
naturally good product range

ECODEO, DE KLIMAATVRIENDELIJKERE DEO SPRAY VAN NIVEA

Door stikstof uit de lucht met een lagere CO2-voetafdruk te gebruiken in plaats van drijfgassen op basis van conventionele koolwaterstof, wordt onze aluminium bus gemaakt van 25% gerecycleerd materiaal (met uitzondering van het ventiel, de spraykop, de dop en het label). Aluminium is oneindig recyclebaar. 

EcoDeo gaat twee keer langer mee dan onze standaard deodorants van 150 ml.

-71% minder CO2-impact per gebruik

(Eco Deo vs. klassieke aerosol deodorant voor vrouwen)

HET AANBOD NIVEA NATURALLY GOOD GEZICHTSVERZORGINGSPRODUCTEN

NIVEA presenteert met trots haar eerste gezichtsverzorgingsproductlijn waarbij compensatie voor CO2-uitstoot is gedaan: Naturally Good (zie onderstaande lijst). We hebben hard gewerkt om ervoor te zorgen dat deze producten niet alleen natuurlijk goed zijn voor je huid, maar als milieuvriendelijker huidverzorgingsproduct ook vriendelijker voor het milieu.

 • De doosjes die we gebruiken, zijn gemaakt van 89,6% gerecycled papier, wat bijdraagt aan het behoud van kostbare natuurlijke hulpbronnen.
 • Onze formules bevatten 99% ingrediënten van natuurlijke oorsprong, evenals verzorgende oliën en extracten afkomstig van biologische landbouw.
 • De productie van onze potjes van recyclebaar plastic is innovatief omdat grondstoffen van plantaardige oorsprong worden gecombineerd met grondstoffen van fossiele oorsprong.
 • De elektriciteit die we verbruiken om onze formules te produceren, is voor 100% afkomstig van hernieuwbare bronnen.

NAAST DE VERMINDERING: NIVEA HUIDVERZORGINGSPRODUCTEN MET 100% CO2 COMPENSATIE

Maar we gaan nog een stap verder. Naast het verminderen van de CO2-voetafdruk, compenseert NIVEA de overige uitstoot van veel van uw favoriete producten door gecertificeerde klimaatprojecten, wat er producten met 100% CO2 compensatie van maakt.

In 2021 hebben we ons eerste gecompenseerde productgamma gelanceerd: de Naturally Good gezichtsverzorgingsproducten. Volgens het principe van meten, verminderen en compenseren, blijven we onze productfolio met 100% CO2-gecompenseerde producten.

Hoewel we er in zijn geslaagd om de CO2-uitstoot van onze Naturally Good gezichtsverzorgingsproducten aanzienlijk te verminderen, wilden we nog verder gaan. Daarom hebben we besloten om de overige CO2-uitstoot te compenseren door klimaatprojecten in Vichada (Colombia) te ondersteunen. Zie ons overzicht van het project voor meer informatie.

 

ONTDEK ONS GECOMPENSEERDE DOUCHE GAMMA

Onze nieuwe NIVEA Douche-producten zijn nu nog duurzamer dan voorheen:

 • De formules bevatten onder andere oliën die de huid beschermen en vitamines (geldt voor de verpakkingen van 250 ml, de samenstelling kan per product variëren), en zijn – voor de grote majoriteit - tot 98% biologisch afbreekbaar* en zonder microplastics**.
 • De flessen zijn 25% lichter dan voorheen en gemaakt van 97% gerecycled PE-plastic (ondoorzichtige flessen) of PET-plastic (doorzichtige flessen). En een lichtere verpakking betekent ook minder uitstoot met het transport van de producten. Deze verbeteringen leiden tot een algehele vermindering van uitstoot door de verpakkingen van -32%***, op basis van een vergelijking tussen de nieuwe fles en de huidige fles van 250 ml.
 • Het assortiment wordt geproduceerd in ons productiecentrum in Berlijn, dat sinds 2022 uitsluitend werkt op elektriciteit afkomstig van hernieuwbare bronnen en op biogas.
 • De overige CO2-uitstoot van ons douche assortiment zal worden gecompenseerd door klimaatprojecten in het noorden van Kenia te ondersteunen. Zie ons overzicht van het project voor meer informatie.

* volgens OESO of gelijkwaardige methoden
** volgens de definitie van de United Nations Environment Programme
*** 32% minder CO2-uitstoot dankzij het gebruik van gerecycled plastic. Vergeleken met eerdere verpakkingen van nieuw plastic

MEER WETEN OVER ONZE CO2 GECOMPENSEERDE NIVEA SOFT

heart shaped earth

 De formule van NIVEA Soft bevat nu 95% ingrediënten van natuurlijke oorsprong en is voor 98% biologisch afbreekbaar*. Bovendien is onze formule geproduceerd met 100% elektriciteit afkomstig van hernieuwbare bronnen.

Dankzij de nieuwe formule is de CO2-voetafdruk van NIVEA Soft aanzienlijk verminderd:

 • vermindering van ten minste 40% van de CO2-uitstoot van onze ingrediënten, vergeleken met onze vorige formule
 • vermindering van ten minste 20% van de CO2-uitstoot van het hele product
 • de overige CO2-uitstoot van NIVEA Soft zal worden gecompenseerd door het klimaatproject van herbebossing in Paraguay te ondersteunen. Zie ons overzicht van het project voor meer informatie

* volgens OESO of gelijkwaardige methoden

WELKE AANPAK GEBRUIKT NIVEA OM DE NATUURLIJKE OPNAME VAN CO2 TE ONDERSTEUNEN?

In 2022 beginnen we aan een nieuw hoofdstuk op het gebied van Climate Care van NIVEA, door ondersteuning van gecertificeerde klimaatprojecten die de natuurlijke opname van CO2 ondersteunen, bijvoorbeeld door bebossing. 

Bij het kiezen van klimaatprojecten zorgen we ervoor dat onze positieve impact reëel, meetbaar en permanent is, en gecontroleerd wordt door een derde partij. Dit wordt bereikt door samen te werken met deskundige organisaties en door uitsluitend projecten te ondersteunen die gecertificeerd zijn en regelmatig worden gecontroleerd op basis van externe internationale normen zoals de Verified Carbon Standard (VCS) of de Gold Standard.

ONTDEK ONZE KLIMAATBESCHERMINGSPROJECTEN

Het planten van bomen en het uit de lucht halen en opslaan van koolstofdioxide is een van de meest directe bijdragen aan de strijd tegen de klimaatverandering. Maar deze klimaatprojecten doen nog meer: ze creëren werkgelegenheid, verbeteren de levenskwaliteit van de meest kwetsbaren en brengen de biodiversiteit terug. Drie van onze huidige projecten om bossen te herstellen worden uitgevoerd in Zuid-Amerika.

© South Pole: afforestation and biodiversity projects´ media content rights are reserved.
© South Pole: afforestation and biodiversity projects´ media content rights are reserved.

Herstel van het bos van Guanaré in Uruguay

De te herstellen plaatsen in het kader van het project van Guanaré bestaan al meer dan 300 jaar uit weiden voor vee. Het platteland in het oosten van Uruguay wordt gekenmerkt door veehouderij. Er is weinig werkgelegenheid, de werkomstandigheden zijn zorgwekkend en de biodiversiteit neemt af. Het bebossingsproject van Guarané  bestaat hoofdzakelijk uit het planten van eucalyptussoorten: 21.000 hectare en meer dan 1000 zaden per hectare. Hierdoor zullen in alle weiden duurzame bospercelen worden gecreëerd,  waarbij het overige grasland ter beschikking van het vee blijft. De onlangs herstelde boshabitat brengt de biodiversiteit terug, helpt een duurzame houtindustrie te ontwikkelen (FSC-norm) en draagt bij aan betere regionale ontwikkeling.

© South Pole: afforestation and biodiversity projects´ media content rights are reserved.
© South Pole: afforestation and biodiversity projects´ media content rights are reserved.

Herbebossing in Paraguay

Al bijna 500 jaar heeft Paraguay een groot gedeelte van zijn weilanden gebruikt voor de veeteelt: de belangrijkste export van het land is rundvlees van hoge kwaliteit. Aangezien ontbossing het Amazone-regenwoud blijft wegvegen, is het van cruciaal belang geworden om dergelijke gebieden van wijdse verarmde graslanden te herbebossen om de druk op Zuid-Amerika's natuurlijke bronnen te verlichten en de schadelijke CO2-uitstoot van de aardse atmosfeer te verminderen. In het oosten van Paraguay heeft het project al meer dan 2700 hectare aan land kunnen herbebossen, met nog meer dan 1100 hectare aan te planten in de komende jaren. Het helpt ook lokale, achtergestelde gemeenschappen in Paraguay door het creëren van eerlijk(e) werkgelegenheid, lonen en opleiding voor werknemers, kansen voor vrouwen om de gelijkheid van mannen en vrouwen te versterken, en een verbeterde infrastructuur.

© South Pole: afforestation and biodiversity projects´ media content rights are reserved.
© South Pole: afforestation and biodiversity projects´ media content rights are reserved.

Vichada – Columbia

Het project wordt uitgevoerd in het bekken van de Orinoco rivier met zijn ongelooflijke biodiversiteit, waarin zich twee ecosystemen bevinden die ernstig bedreigd worden door ontbossing.  Het Puerto Carreño project is opgezet om een commercieel levensvatbaar alternatief te creëren voor de omvangrijke veeteelt waardoor een groot gedeelte van het gebied van het project aangetast is. Dankzij meer bosbedekking in de regio wordt de koolstof uit de lucht gehaald en opgenomen, en wordt duurzaam hout geproduceerd. Onder toezicht van lokale experts planten, onderhouden en oogsten bijna 200 lokale werknemers zorgvuldig gekozen inheemse boomsoorten op 3000 hectare. Het project heeft een verschuiving in de manier waarop het land wordt gebruikt teweeggebracht, en het terug veranderd in een gezonde koolstofput.

© 2022 First Climate
© 2022 First Climate

Duurzaam beheer van grasland in het noorden van Kenya

Koolstof wordt niet alleen opgeslagen in bossen over de hele wereld, maar ook in gezonde bodems, die water zullen opnemen en de basis worden voor een rijke vegetatie en habitat voor talloze soorten. Maar dit natuurlijke evenwicht wordt verstoord wanneer land onafgebroken en onbeperkt wordt gebruikt als grasland voor vee. Hier begint ons klimaatproject  op 2 miljoen hectare in het noorden van Kenya. Door een systeem van duurzamere wisselende begrazing in te voeren, krijgt de bodem de tijd om zich te herstellen en gezond te blijven. Een kleine verandering met grote effecten voor klimaatbescherming en het welzijn van de lokale gemeenschappen: doordat er meer koolstof in de bodem wordt opgeslagen, kan het land ook meer water opslaan in droge perioden, wat de lokale gemeenschappen dan weer helpt om de effecten van de klimaatverandering en droogheid het hoofd te kunnen bieden.

Wat de biodiversiteit betreft, zullen de verbetering van het grasland en betere begrazing ook leiden tot gezonder vee en gezondere ecosystemen, en habitats voor de lokale fauna, waaronder vier bedreigde inheemse soorten: de zwarte neushoorn uit het oosten, de grevyzebra, de netgiraffe en de Oost-Afrikaanse spiesbok.

Wat de bestaansmiddelen voor de lokale gemeenschappen betreft, zal de financiering van dit project helpen de inkomsten van de gemeenschap te diversifiëren, personeel aan te nemen, voorraden te kopen en tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van de beschermde gebieden waar het project wordt uitgevoerd, zoals drinkwater, opleiding en projecten voor infrastructuur zoals schoolslaapzalen, woonruimte voor leraren, het beschikbaar stellen van infrastructuur voor water, de bouw en het onderhoud van instellingen voor gezondheidszorg

ONE SKIN. ONE PLANET. ONE CARE.

Wij willen 100% transparant zijn en antwoord geven op al uw vragen over ons engagement voor het milieu bij NIVEA. Indien u niet alle antwoorden die u over dit onderwerp zoekt op onze website kunt vinden, of indien u meer informatie wenst, ga dan naar de website Duurzame ontwikkeling van Beiersdorf, het moederbedrijf van NIVEA.